Választási médiaajánlat

Önkormányzati választások 2019.

Tisztelt Jelölt, Tisztelt Jelölő Szervezet!

A 2019. október 13-i önkormányzati választásokkal kapcsolatban minden médiumnak lehetősége van a politikai reklámok, hirdetések közzétételéről szabad álláspontot kialakítania az ide vonatkozó audiovizuális médiaszolgáltatásra vonatkozó törvény keretein belül.
(2013.évi XXXVI. törvény 146 §, 147 §, 148 §).

A televíziókra vonatkozó rendelkezések szerint politikai reklám kizárólag kampányidőszakban tehető közzé és csakis ingyenesen, azaz a politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. A televíziók azonban szabadon dönthetnek arról, hogy teret nyújtanak-e politikai reklámok elhelyezéséhez.

A Médiatörvény alapján politikai reklám valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. intézményegysége, a Salgótarjáni Városi Televízió lehetőséget ad a salgótarjáni jelölő szervezeteknek, jelölteknek arra, hogy politikai reklámmal megjelenjenek – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, a következő feltételekkel:

Az INFO TV-ben (képújság) heti kettő – a megrendelő által szabadon választott napon biztosítunk lehetőséget a megjelenésre a kampányidőszakban. Amennyiben a szervezet/párt/ jelölt, nem él ezzel a lehetőséggel az adott héten, úgy ez a megjelenés a következő hétre nem
vihető át.

Hirdetési felület képmérete: 1024 x 576. Formája fekvő helyzetű, közlemény (szöveg-fotó) – egy oldalas. Hirdetési anyagot, grafikát nem áll módunkban szerkeszteni, a politikai reklámot a megadott paraméterek alapján, kész formátumban fogadjuk el.

Amennyiben politikai reklámnak minősülő reklámspotot kíván a jelölő szervezet/jelölt közzétenni, azt az esti és a késő esti híradó után kerül adásba, másnap délelőtti ismétléssel. Ez a lehetőség is heti két alkalommal áll rendelkezésre. A megjelenési lehetőségek száma nem vonható össze, azaz a következő hétre nem vihető át.

Reklámspot hossza maximum 50 mp lehet.

Tudósítás kampányrendezvényekről:

A médiatörvény a politikai reklám fogalmát szélesen határozza meg, ugyanis nem csak a kifejezetten reklám típusú műsorszámok tartoznak ide, hanem bármely olyan műsorszám politikai reklámnak minősíthető, amely tartalmilag egy párt – ún. jelölő szervezet – népszerűsítését szolgálja vagy támogatására ösztönöz, vagy a párt nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsíti. Politikai reklámnak minősülhet például az is, ha a médiaszolgáltató egy kampányrendezvényt közvetít, vagy a rendezvényről tudósít.

A Salgótarjáni Városi Televízió heti egy alkalommal, külön „Önkormányzati választások 2019” műsorszámban teszi közzé a kampányrendezvényekről készített műsorelemet.
Pártonként, jelöltenként heti egy alkalommal négy perc időtartamban.

Amennyiben egy párt adott héten több politikai rendezvényt szervez, úgy azokat egy adáselemben (maximum négy percben összefoglalva) jelenítjük meg. Ha egy adott párt, jelölőszervezet, jelölt nem él az adott héten a megjelenés lehetőségével, úgy ebben az esetben sem vihető át a megjelenés a következő hétre.

A politikai reklám megrendelője, illetve az, akinek a politikai reklám közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat szerkesztői befolyást a médiaszolgáltatás tartalmára. Egyedül arra tehet javaslatot, hogy milyen időpontban kerüljön adásba, ezt a javaslatot azonban a médiaszolgáltató nem köteles elfogadni.

A szavazás napján, 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel, hiszen tartalmát nem a médiaszolgáltató állítja össze.

A Salgótarjáni Városi Televízió a kampányban készített tudósításokat nem tölti fel Youtube és Facebook felületére.

Ezúton kérjük a Tisztelt Megrendelőt/Megrendelőket, hogy a politikai rendezvények meghívóját, valamint a képújságban való megjelenés, illetve a reklámspot megrendelését legalább három munkanappal az esemény/ megjelentetés időpontja előtt küldjék el a szerkesztőséghez elektronikus levél formájában. Email címünk: salgotv@chello.hu.

Kérjük, az e-mailben legyenek szívesek kapcsolattartót, illetékest megjelölni, telefonos elérhetőséggel együtt.

Köszönjük.

További hirdetési lehetőségek: